TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AYDIN TABİP ODASI

22 Ekim 2016 Cumartesi
 ÜYELİK
 2016 YILI KATSAYI
 AYDIN TABİP ODASI BİLİM KURULU
Türk Tabipler Birliği Haberleri
Untitled Document  TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu
 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı
 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü
 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri
 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu'nda
 Dr. Füsun Sayek anıldı
 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı
 Dr. Füsun Sayek'i anma toplantısı 18 Ekim'de...
 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu'nun görevden alınması kabul edilemez!
SAĞLIK VE HUKUK BOYUTUYLA ÇOCUK İSTİSMARI PANELİ

AYDIN ÇEVRE KURULTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU

Aydın Çevre Kurultayı Değerlendirme Raporu görüntülemek için tıklayınız..

 

 

 

SAĞLIKTA YALANLAR VE GERÇEKLER 2002-2015

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM

BU ŞİDDET SONA"ERSİN"

HEKİMLİK ANDI

HEKİMLİK ANDI (Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006) Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma, Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma, Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, Ant içerim.
MESLEĞİMİZE,MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,SAHİP ÇIKALIM.

MESLEĞİMİZE, MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM !

İndirimler

İNGİLİZ KÜLTÜR YABANCI DİL OKULU İNDİRİMİ
İNGİLİZ KÜLTÜR ANAOKULU İNDİRİMİ
Hava Durumu - Piyasalar


Dolar: 3,067
Euro : 3,338
IMKB : 78843,66
Altın : 1.266,20

  Haberler

EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
 31 Mayıs tarihinde Gezi parkı direnişçilerine karşı, devletin güvenlik güçleri, halkını mutlu etmek için görev almış olması gereken  iktidardan aldığı yetki ve güçle  orantısız şiddet ile müdahale başlatmıştı.

10 Temmuz 2013 Çarşamba
20 yıl oldu SİVAS HALA YANIYOR, MADIMAK AĞLIYOR…
2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal’ı anmak üzere Sivas’a giden 33 insanın Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesi, Ortaçağ vahşetiyle Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasi ve laikliğe, halkların kardeşliğine, bir arada yaşama kültürüne ve çok kültürlülüğe yapılan büyük bir saldırıydı.

1 Temmuz 2013 Pazartesi
PROF. DR. BÜLENT ALPARSLAN'DAN "SON DERS"
 21 Haziran 2013 Cuma günü, ADÜTF (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Bülent ALPARSLAN’IN Emeklilik Töreni yapıldı.

24 Haziran 2013 Pazartesi
BU DOKTORLAR NE YAPTI SİZE?
 Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörü ile bastırmaya kalkışan AKP iktidarı Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet arayışının güçlü duvarına çarptı.
AKP iktidarı halkın bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karşılık verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarımız öldürüldü, onlarcası sakat bırakıldı, binlercesi yaralandı. 

17 Haziran 2013 Pazartesi
BÖYLE AKIL TUTULMASI OLMAZ !
 Türkiye 16 gündür İstanbul Taksim gezi parkı olaylarını yakından takip ediyor. Çoğu yüksek öğrenim görmüş, özgürlüklerinin kısıtlandığını düşündükleri için, ülkemizde ki tek adamlığa ve tavrına tepki göstermek, ağaçların sökülmesini engellemek için, %79’u hiç bir dernek ve sivil toplum üyesi olmayan, kadın ağırlıklı gençlerin başlattığı Taksim Gezi Parkı eylemi ülkenin 77 ilinde adeta bir ışık yaktı. 

14 Haziran 2013 Cuma
Webdesign:cagrikesen - 2011 -