TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AYDIN TABİP ODASI

27 Eylül 2016 Salı
 ÜYELİK
 2016 YILI KATSAYI
 AYDIN TABİP ODASI BİLİM KURULU
Türk Tabipler Birliği Haberleri
Untitled Document  TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı
 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır!
 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi
 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı
 TTB Merkez Konseyi'nden Gato Hekimlerine Ziyaret
 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim
 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı
 Tıp fakültesi diplomalarında “Tıp Doktoru” unvanı yer alacak
 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi
SAĞLIK VE HUKUK BOYUTUYLA ÇOCUK İSTİSMARI PANELİ

AYDIN ÇEVRE KURULTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU

Aydın Çevre Kurultayı Değerlendirme Raporu görüntülemek için tıklayınız..

 

 

 

SAĞLIKTA YALANLAR VE GERÇEKLER 2002-2015

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM

BU ŞİDDET SONA"ERSİN"

HEKİMLİK ANDI

HEKİMLİK ANDI (Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006) Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma, Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma, Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, Ant içerim.
MESLEĞİMİZE,MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,SAHİP ÇIKALIM.

MESLEĞİMİZE, MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM !

İndirimler

İNGİLİZ KÜLTÜR YABANCI DİL OKULU İNDİRİMİ
İNGİLİZ KÜLTÜR ANAOKULU İNDİRİMİ
Hava Durumu - Piyasalar


Dolar: 2,979
Euro : 3,352
IMKB : 76725,73
Altın : 1.338,36

  Haberler

GÖKOVA YAT TURU
 
100 TL Hareket Saati: 07:30 Yer :AYDIN TABİP ODASI  (DOĞRUCAN MOBİLYA ÖNÜ)  
Çocuklar için: 0-12  yaş arası otobüste ayrı koltukta gider ise tekne turu dahil katılım ücreti 40TL’dir. Ayrı Koltukta gidilmezse 15.-TL’dir.
(Çocukların Akşam Yemeği ailelere aittir.)
Akşam yemeği: Balık,Rakı 20cc(Eşdeğer içecekler),Meze,Salata,Meyve
SON BAŞVURU : 03 Temmuz Akşamına kadardır.Aydın Tabip Odası
Tel: 0256 226 12 01 – 0542 536 66 36 – 0505 491 83 73
 
 

10 Haziran 2013 Pazartesi
TÜTÜNTÜZ DÜNYA GÜNܒnde çarpıcı rakam İŞLETMELERDE İHLAL ORANI %50’YE VARIYOR.
 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü öncesi Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) bileşenlerini oluşturan uzmanlar bir araya gelerek sigara yasası ihlallerini değerlendirdi ve yapılan çalışmaları masaya yatırdılar. 4 yıl önce 4207 sayılı yasanın genişletilmesiyle getirilen yasakların her geçen gün daha az uygulandığı, araştırmalara göre işletmelerin %50’ye yakınında ihlal yapıldığı, İşletmelerin %42.7’si hiç denetim görmediği, denetim gördüğünü belirtenlerin %40.8’inde ve ceza kesilenlerin % 57.1’inde ihlaller devam ettiği belirtildi.
Yeni alkol yasaklarını içeren Torba Yasa ile yapılan değişikliklerin, sigara yasaklarındaki uygulama sorunlarını çözemeyeceğini belirten SSUK yetkilileri ‘Sigara mücadelesi alkolden ayrı tutulmalıdır.’ Görüşünü savundular.
Kamuya açık kapalı alanlarda sigara yasağının dördüncü yılı doluyor. ilk günlerinde çok heyecanla uygulanan bu yasaklar sigara tüketimini % 12 sıklığında düşürmüş, sigara ilişkili hastalık başvurularını % 20 azaltmış ve ülkemize bir çok ödül kazandırmıştı. Ancak son dönemde yasakların uygulanmadığına dair Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’ne (SSUK) gelen çok sayıda şikâyet ve basında köşe yazarları tarafından dile getirilen uygulama sorunları, tekrar harekete geçmek gerektiğini gösterdi.
Aldığı şikâyetler ve yaptığı gözlemler üzerine çalışmalara başlayan SSUK bünyesindeki dernekler, uygulamada yaşanan sorunları araştıran yeni araştırmalar yaptı. Ancak birçok dünya ülkesine örnek gösterilerek hayata geçirilen kapalı alanlarda sigara yasağı ve reklam yasakları, uygulama aşamasında hayal kırıklığı yarattı. Yapılan araştırma sonuçları, yasakların uygulamasında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyarken uzmanlar devletin yetkili mercilerini tekrar harekete geçmeye çağırıyor.Denetim ve ceza sistemimiz caydırıcı değil. İşletmelerde ihlal oranı %50’ye varıyor.
İşletmelerde Alkol Satışı İhlal Oranını Arttıran Faktör Değil
 
Reklam Yasaklarına Uyumu Araştıran Çalışmaya Göre İhlal Oranı: % 91.4
Türk Toraks Derneği ve Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından, 7 kent merkezinde gerçekleştirilen, ‘Sigara ile ilgili reklam yasaklarına uyumu’ inceleyen diğer bir araştırma ise daha kötü sonuçlar ortaya koydu.  Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gebze, İstanbul, Kayseri, Van illerinde, yürüme turu ile belirlenen, 10  veya daha az satış noktasında gözlem yapılması, gözlem formlarının doldurulması ve fotoğraf ile belgelenmesi  yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarını açıklayan  Türk Toraks Derneği  Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Osman Elbek; “Maalesef yasaya aykırı olarak satış noktalarının %65.5’unda sigaraların işletme dışından görüldüğünü, %43’ünde uygun olmayan fiyat bildirimi olduğunu, %29.3’ünde sigaraların birden fazla noktada satışa sunulduğunu, %25.9’unda satış ünitesi üzerinde reklam unsurunun bulunduğunu ve %20.7’sinde müşterilerin erişimine açık olduğunu saptadık. Araştırmamızda toplamda reklam ihlalini % 91.4 oranında bulduk. Biz yaşanan bu ihlallerin nedenini yasaya uyumu denetleyecek bir mekanizmanın geliştirilmemiş olmasına bağlamaktayız.”
“Tütün kontrolü için yapılan katkılar hiç şüphesiz ki sağlığa olumlu katkı sağlayacaktır ancak sonuca ulaşmak için yazılan kanunlar uygulanmak ister. Sunulan çalışmalardan kanunların iyi uygulanmadığını görmekteyiz. Uygulamayı geliştirmek zorundayız” dedi.
Tütün ve Alkol Mücadelesini Yöntemleri Farklıdır
4207 sayılı yasada değişiklik yapan torba yasada “Torba yasada daha önce tütün için yapılmış  her madde aynen alkole uygulanmıştır ve artık alkol tütün ile birlikte anılmaktadır. Tütün kontrolüne emek vermiş bütün bilim insanları ve hukukçular iki konunun aynı şemsiye altında değerlendirilmesine karşı olup,  özellikleri, kullanım sıklığı ve toplumdaki normları çok farklı olan maddelerin mücadele yöntemleri de farklı olduğu belirtilmektedir.
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, kurulduğu 1995 yılından bu yana dünyada ve Türkiye’de 40’dan fazla sivil toplum ve kamu kurumu bileşeni ile tütün kontrolünün koşulsuz ve sürekli savunucusu olmuştur. Gözlemleri, öngörüleri, bilimsel kanıt üretim(ler)i ile her zaman bilimi toplumla yaklaştırmaya çalışmıştır. Ülkemizde, bugün, tütün kontrolünün güçlenmesine gereksinim bulunmaktadır. SSUK, birikimlerinin topluma ulaşması için dün olduğu gibi bugün de tütün kontrolü amaçlı çalışmayı, üretmeyi sürdürmektedir.
 
AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
TORAKS DERNEĞİ AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ
 
                                                                                                      

31 Mayıs 2013 Cuma
Sağlık Meslek Örgütleri Sağlık Hakkı İçin İmza Kampanyası Başlatıyor
 Sayın Üyemiz;

 Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de (TTB) bulunduğu sağlık meslek örgütleri, 22–31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin her yerinde, talepleri ve sağlık hakkı için imza toplayacak. Toplanan imzalar 4 Haziran 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na iletilecektir.

İmza metni ekte yer almaktadır ayrıca odamız tarafından il / ilçe temsilcilerimize ulaştırılmış,odamız facebook sayfasında yer almaktadır. Bilgilerinize. 

29 Mayıs 2013 Çarşamba
18 Mayıs 2013 günü Akiller Ege Bölgesi Heyeti Aydın’da toplantı yapacaktır. Aydın Tabip Odası olarak bu süreçle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
 Adına “Barış süreci” denen bir süreç başladı. Hepimiz izliyoruz, konuşanlar var, gidenler gelenler, taleplerini haykıranlar, tepkilerini gösterenler, yorumlayanlar.
 Öncelikli görevi, hastalıkları önlemek, hastaları iyileştirmeye çalışmak, insanın yaşamını ve sağlığını korumak olan biz hekimlerin ve onların meslek odası olan Aydın Tabip Odası’nın barıştan yana olmaması kaçınılmazdır. İçinde bulunduğumuz ortam bir çatışmasızlık ortamıdır. Aman çatışmasızlık bozulmasın diyoruz, çocuklarımız, gençlerimiz ölmesin diyoruz, sonra diyoruz ki; şimdi ne olacak?
Eşitlik, adalet, özgürlük PKK çekilince mi gelecek?
Hepimiz hemfikiriz ki gerçekten yeni demokratik bir Anayasa olmadan sorunlar çözül(e)mez.
Türkiye’de yaşayanlara eşitlik, özgürlük, adalet sağlayacak gerçekten yeni bir Anayasa pazarlık  konusu mu olmalı?

16 Mayıs 2013 Perşembe
ÖZSUBAŞI İNŞAAT'TAN ODAMIZ ÜYELERİNE İNDİRİM
 ÖZSUBAŞI İNŞAATIN;
 
YAPIMINA BAŞLAYACAĞI "LOCA LİFE DELUXE" EVLERİNDE AYDIN TABİP ODASI ÜYELERİNE %5 İNDİRİM İMKANI SAĞLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE ÖDEME SEÇENEKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN 219 81 47 NOLU TELEFONA ULAŞABİLİRSİNİZ.

16 Mayıs 2013 Perşembe
Webdesign:cagrikesen - 2011 -