TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AYDIN TABİP ODASI

28 Kasım 2015 Cumartesi
 ÜYELİK
 2015 YILI KATSAYI
 AYDIN TABİP ODASI BİLİM KURULU
Türk Tabipler Birliği Haberleri
Untitled Document  Tahir Elçi'nin ölümünün ardından...
 TTB'den Cumhuriyet Gazetesi'ne ziyaret
 Aile hekimleri Sağlık Bakanı'nı bir kez daha düşünmeye davet ediyor!
 DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sıra kimde? Türkiye nereye?
 Döner Sermaye Ek Ödemesinde Neler Oluyor?
 Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla katliam soruşturması hakkında görüşme
 Gazetecilerin Hapse Atıldığı Ülkede Demokrasiden de Sağlıktan da Söz Edilemez
 TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de
 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları G(ö)REV'e hazırlanıyor
SAĞLIKTA YALANLAR VE GERÇEKLER 2002-2015

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM

BU ŞİDDET SONA"ERSİN"

HEKİMLİK ANDI

HEKİMLİK ANDI (Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006) Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma, Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma, Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, Ant içerim.
MESLEĞİMİZE,MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,SAHİP ÇIKALIM.

MESLEĞİMİZE, MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM !

İndirimler

ÖZEL AYDIN LİSAN KURSLARI
AYDIN BİL DERSANESİ İNDİRİMİ
ÖZSUBAŞI İNŞAAT İNDİRİMİ
Hava Durumu - Piyasalar


Dolar: 2,919
Euro : 3,092
IMKB : 75638,43
Altın : 1.058,33

  Haberler

Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün İptal Kararının (650 Sayılı KHK) Uygulanması Hakkında Bilgilendirme
Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz 2012 günü kendi web sayfasında, 650 Sayılı ‘Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin toplam 27 maddesini iptal ettiğini yazılı olarak açıkladı.

26 Temmuz 2012 Perşembe
SICAKLARA DİKKAT
Aydın ili 5 gün boyunca ülkemizin en sıcak illerinden biri olacak. Sıcaklık gölgede 41-43 derece olacak. Bu sıcaklarda özellikle çocuklarda ve yaşlılarda önemli sorunlar yaşanabilir.

12 Temmuz 2012 Perşembe
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTA GELDİ GÖZÜNÜZ AYDIN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI (TSS) EN ÇOK YOKSULLARI, YAŞLILARI VE KRONİK HASTALARI VURACAK
Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları”na dair Genelgesi 28 Haziran günü yayınlandı.

10 Temmuz 2012 Salı
TORBA YASADAN ÇIKAN SAĞLIK
Hükümet, TBMM’de tartışılmadan yangından mal kaçırır gibi 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan KHK ile; Sağlık Bakanlığın teşkilat yapısını değiştirilmiş ve Kamu Hastane Birlikleri yasalaşmıştır.

10 Temmuz 2012 Salı
TTB MERKEZ KONSEYİNİN GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 62. Büyük Kongre’de 2012-2014 dönemi için seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bugün (6 Temmuz 2012) gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

09 Temmuz 2012 Pazartesi
Webdesign:cagrikesen - 2011