TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AYDIN TABİP ODASI

10 Aralık 2016 Cumartesi
 ÜYELİK
 2016 YILI KATSAYI
 AYDIN TABİP ODASI BİLİM KURULU
Türk Tabipler Birliği Haberleri
Untitled Document  Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz!
 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı
 Akkuyu'da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı
 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge
 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı
 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek
 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır'da buluştu
 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nden elektronik sigara açıklaması
 Edebiyat Matineleri - Bursa
SAĞLIK VE HUKUK BOYUTUYLA ÇOCUK İSTİSMARI PANELİ

AYDIN ÇEVRE KURULTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU

Aydın Çevre Kurultayı Değerlendirme Raporu görüntülemek için tıklayınız..

 

 

 

SAĞLIKTA YALANLAR VE GERÇEKLER 2002-2015

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM

BU ŞİDDET SONA"ERSİN"

HEKİMLİK ANDI

HEKİMLİK ANDI (Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006) Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma, Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma, Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, Ant içerim.
MESLEĞİMİZE,MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,SAHİP ÇIKALIM.

MESLEĞİMİZE, MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE,GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

TABİP ODASINA ÜYE OLALIM !

İndirimler

İNGİLİZ KÜLTÜR YABANCI DİL OKULU İNDİRİMİ
İNGİLİZ KÜLTÜR ANAOKULU İNDİRİMİ
Hava Durumu - Piyasalar


Dolar: 3,477
Euro : 3,673
IMKB : 75727,28
Altın : 1.158,61

  Haberler

AYDIN TABİP ODASI BURS DUYURUSU
 2013 - 2014 ÖĞRETİM YILINDA ADÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE 

22 Ekim 2013 Salı
SEZERYAN ARTIK ÇOK ZOR !
 GEBE VEYA RAHMİNDEKİ BEBEK İÇİN TIBBİ ZORUNLULUK BULUNMASI HÂLİNDE DOĞUM, SEZARYEN AMELİYATI İLE YAPTIRILABİLİR.”
Anayasa Mahkemesi Ana Muhalefetin sezaryenle doğumu ile ilgili yukarıdaki yasa maddesini  “tıbbi zorunluluk” şartına bağlayan düzenlemenin iptali istemini 4’e karşı 11 oyla red etti. 

9 Ekim 2013 Çarşamba
PERFORMANS BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR.
 Çalışma, Aydın ilinin 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarından en büyük beşinde 2013 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Hekimlere, Aydın Tabip Odasının o kurumdaki temsilcileri tarafından ulaşılmış, çalışmanın amacı anlatılmış ve hekimler katılmaya davet edilmişlerdir. Anket, kabul edenler tarafından kendi kendilerine doldurulmuş ve anketle birlikte verilen bir zarfa konularak geri alınmıştır.
 

8 Ekim 2013 Salı
Türk Tabipleri Birliği Kamu Spotu -Sağlıkta Şiddete Hayır!-
TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU RTÜK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 1. VİDEO GÖRÜNTÜSÜ

4 Ekim 2013 Cuma
EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTISI AYDIN'DA YAPILDI
 Ege Bölgesi Tabip Odaları toplantısı, Aydın-Afyon-Antalya-Balıkesir-Denizli-Isparta-Manisa-Muğla Tabip Odası Başkan ve yöneticileriyle Hatay Tabip Odası Başkanıyla birlikte TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri ve Merkez Konsey üyelerinin katılımı ile Aydın’da gerçekleştirildi.
 

3 Ekim 2013 Perşembe
Webdesign:cagrikesen - 2011 -