Haberler

Vergide Adalet İstiyoruz basın açıklaması

           VERGİDE ADALETİ GÜÇLENDİRDİK DİYEN MALİYE
BAKANI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YÜKSEK VERGİ
KESİNTİSİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Vergide adaleti güçlendirmek için
önemli düzenlemeler yaptık” diye açıklama yaparken sağlık çalışanları her ay
ücretlerinden kesilen yüksek vergiler yüzünden artan enflasyon karşısında her
geçen gün fakirleşiyor.

Sadece 2021 yılında başlatılan kur korumalı hesaplarından kazanılan paralardan
bile vergi almayan, gelire göre vergi adaletsizliği yaratan hükümetin son
açıklamaları, yeni tasarruf paketi programı inandırıcı olamıyor.

Bugün 15 Mayıs, ücretlerimizi aldığımız gün, Nisan ayında hak ettiğimiz
ücretlerimizden her ay olduğu gibi bu ay da yüksek vergi kesintisine uğradik.
Her malın ve hizmetin fiyatı sürekli artarken bizler her ay ücretlerimizden
yapılan yüksek vergi kesintileri nedeniyle eksilmiş ücret alıyoruz.

Sadece sağlık çalışanlarından değil ücretli kesimlerin tümünden düşük ücret,
yüksek vergi kesintileri ve dolaylı vergilerin yüksekliği ile toplumda gelir ve
vergide eşitsizlik, adaletsizlik yaratmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgur Özel'in basına verdiği demecinde: “Adalet istiyoruz.
Verginin % 65'i dolaylı vergi. Sudan, sütten, ekmekten, sigaradan, benzinden
elektrikten alınan vergi %65, %25 sizlerin aldığı maaşlardan kesiliyor. Sadece
100 liralık verginin 11 lirası, onda biri kazanılan paradan beyanname ile gelir
vergisi. Sen gelir vergisini artır. Toplayacağın vergiyi artır. Vergi kaçıran
yandaşlarından vergiyi topla.” ifadesinin haftalardır “Vergide adalet istiyoruz”
talebimizin artık ülkenin önemli gündemi haline geldiğinin göstergesi olduğunu,
talebimizin çalışanların ve halkın ortak talebine dönüşerek ortak mücadele
hattına destek olacağını görüyoruz.

21 Şubat 2024 tarihinde başlattığımız, her hafta Çarşamba günleri tüm ASM
binalarında ve hastane önlerinde “Vergide adalet istiyoruz” eylemlerimiz on
birinci haftasında devam ederken hükümetin yüksek enflasyon karşısında
tasarruf tedbirleri paketi adı altında çalışanlara yeni yükler getirmesini kabul
etmeyeceğimizi mevcut vergi yükünün çalışanların sırtına yüklemesine seyirci
kalmayacağımızı bildirmek isteriz.

 

Aile Hekimligi çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35’e varan vergi
kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay
sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on bir haftadır
yürüttüğümüz çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimiz,
buradan bir kez daha bildiriyoruz

Maliye Bakanı Şimşek' ten yanıtlaması için on birinci
eylem haftamızda sorularımızı yineliyoruz:

Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?

Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz
Şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?

Saglik çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi
kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden
dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?

Kamuda gösterişe, şatafata, israfa dayalı harcamaların son bulacağını
söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?

Halkın sağlık hakkı, Sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için
yürüttüğümüz mücadele sonuç alınana dek sürecek. Bu mücadeleye katılımınız
için tüm mağdur olan çalışanları ve halkımızı Çarşamba eylemlerimize davet
ediyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİGİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU
AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU