TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

“Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Güncellenmiş İkinci Yıl Sonu Raporu Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” başlıklı, sağlık emekçilerinin COVID-19 nedenli ölümlerini konu alan güncellenmiş ikinci yıl sonu raporu yayımlandı.

Pandemi döneminde sağlık alanındaki çalışma koşullarının ve aşı kararsızlığının sağlık çalışanı ölümlerinde belirleyici olduğunu ortaya koyan rapor, 28 Şubat 2022 tarihine kadarki ölümlerin detaylı analizini sunuyor.

Rapor, COVID-19 pandemisi başladığından bu yana ölen aktif sağlık çalışanı sayısının 512 olduğunu kaydederken, 17.03.2020 ile 28.02.2022 tarihleri arasında COVID-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirmiş 506 aktif sağlık çalışanının yaşını, cinsiyetini, ölüm tarihini, çalıştığı ili ve kurumu, aylara göre ölüm dağılımını, mesleğini, kronik hastalık durumunu, mesleklere göre ölüm hızlarını ve ayrıca hekimlerin branşlarını detaylı olarak değerlendiriyor.

Raporun tamamı için tıklayınız.